Oslo metro logotype

  • .EPS (5.22 Kb)
  • 11 times